Borang Pencalonan

Pelan Belajar Dari Rumah X Yes Prihatin untuk Keluarga B40

Tuntutan melaiui subsidi RM300 Jaringan Prihatin Kerajaan

 

 


Butiran Murid

Student information


Butiran Ibu / Bapa

Parent information

60

Jika tidak keberatan, sila isi butiran berikut bagi pihak ibu/bapa yang dicalonkan. Bahagian ini juga boleh diisi oleh ibu/bapa sendiri setelah pencalonan diterima.

If you like, you can support the parent by filling up the following details. Otherwise, this can also be filled out by the parent at a later stage.
Terima kasih atas pencalonan anda. Kami memberi jaminan bahawa maklumat peribadi yang diberi hanya akan digunakan untuk pengesahan bagi inisiatif ini. Semua maklumat yang diterima akan disimpan sulit.